Státní dotace na tepelné čerpadlo v roce 2023

Pomůžeme Vám vyřídit dotace na vaše tepelné čerpadlo. Pokud spadáte do jednoho z vyhlášených programů, nabídneme Vám řešení financování s pomocí dotace.

Co vám můžeme nabídnout:
  • Ověříme zda máte na dotaci nárok
  • Určíme vhodný způsob vytápění a vybereme vhodné tepelné čerpadlo
  • Tepelné čerpadlo nainstalujeme
  • Připravíme dokumenty a vyřídíme dotaci

Dotační programy

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky. Jeho cílem je podpořit úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v bytových a rodinných domech. V roce 2021 tento program přešel do další etapy. Navíc rozšiřuje své zaměření o další oblasti. Zvažujete-li pořízení tepelného čerpadla, může státní dotace významně snížit vaši vstupní investici o více než polovinu.


Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo?

  • Dotaci může získat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti situované v České republice

  • objekt kolaudován jako rodinný dům, bytový dům, zemědělská usedlost nebo objekt k bydlení

  • Je původním hlavním zdrojem tepla některým z těchto zdrojů: - Elektrokotel nebo přímotopy - Kotel s ručním či automatickým přikládáním I. nebo II. emisní třídy - Kotel na lehké topné oleje - Krb či krbová vložka - Lokální kamna či pec


Typ zdroje Výše podpory [Kč]
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody
80 000,-
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění s přípravou teplé vody (s TUV) 100 000,-
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému 140 000,-
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000,-


O státní příspěvek může žádat nejen fyzická, ale také právnická osoba. To znamená, že o dotace z programu Nová zelená úsporám mohou žádat i firmy. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Kontaktujte nás
Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo - Domácnosti s nižšími příjmy
Dotace na tepelné čerpadlo u novostavby

Jsme registrovaným dodavatelem NZU