Státní dotace na fotovoltaiku v roce 2023

Výstavby fotovoltaický eletráren jsou nyní podporovány vyhlášeným programem SFŽP Nová zelená. Konkrétně se jedná o podoblast C.3 fotovoltaické systémy. Nabídneme vám řešení financování s pomocí dotace a samozřejmě i odbornou instalaci.

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu. Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě

Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě

Co vám můžeme nabídnout:
  • Pomůžeme vám vybrat vhodný typ a výkon elektrárny
  • Zpracujeme podklady pro žádost na provozovatele distribuční soustavy
  • Připravíme projekt a energetický posudek a podáme žádost o dotaci
  • Fotovoltaickou elektrárnu odborně nainstalujeme

Dotační programy

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky. Jeho cílem je podpořit úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v bytových a rodinných domech. V roce 2021 tento program přešel do další etapy. Navíc rozšiřuje své zaměření o další oblasti. Zvažujete-li pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla, může státní dotace významně snížit vaši vstupní investici o více než polovinu.


Jaké jsou podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku?

  • Dotaci může získat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti situované v České republice

  • objekt kolaudován jako rodinný dům, bytový dům, zemědělská usedlost nebo objekt k bydlení


Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]
Minimální instalace o výkonu 2 kWp
40 000,-
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000,-
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000,-
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000,-

Výkon panelů a kapacita baterie Výše podpory [Kč]
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp
10 000,-
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000,-


O státní příspěvek může žádat nejen fyzická, ale také právnická osoba. To znamená, že o dotace z programu Nová zelená úsporám mohou žádat i firmy. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Nezávazně poptat

Jsme registrovaným dodavatelem NZU

Nezávazně poptejte

Zaujala vás naše nabídka? Poptejte cenu.

Nebo nám napište jakou situaci řešíte. Ideálně i jaké máte spotřeby energií pro vytápění a spotřebu elektřiny v domácnosti.

Ozveme se vám a pomůžeme najít optimální řešení.

Předmět / dotaz